Maatschappelijk en verantwoord beleggen.


Kaya Capital vult het beleggingsbeleid op een maatschappelijk verantwoorde manier in. Waar mogelijk zijn posities die niet in lijn zijn met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid vervangen door posities die wel voldoen.

Kaya Capital volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen continue en zal het beleggingsbeleid waar dat nodig of gewenst is bijsturen. Om goed op de hoogte te blijven overleggen we vaak met onderzoekers, specialisten en fundmanagers op dit gebied in zowel binnen- als buitenland.

We zijn blij dat momenteel beide zaken, maatschappelijk beleggen en kwaliteit, goed te combineren zijn.
En we ondersteunen deze beweging.