Voor families,
van families

Financial Services

Wij coördineren al uw zaken omtrent uw vermogen en familie. Belastingen, juridische zaken, schenken, en estate planning kunnen daar deel van uitmaken.

Investment Services

Uw totale vermogenspositie maken wij inzichtelijk met behulp van de iAssetMonitor. Wij inventariseren alle eigendommen, en aggregeren en analyseren alle beleggingen. Ook als deze zijn ondergebracht bij externe beheerders. Vervolgens brengen we de rendementsverwachtingen en risico’s in kaart en adviseren wij u over de inrichting van het vermogen die past bij de ambitie en doelstelling van de familie.

Family Pools

Onze Kaya fondsen bieden een goede, simpele en efficiënte beleggingsoplossing gericht op het behalen van het beste lange-termijn rendement voor het genomen risico. Kapitaalsbehoud voor volgende generaties heeft de prioriteit.

Spreekt u dezelfde taal
als uw bankier of vermogensbeheerder ?